Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Samen Spelen is sinds februari 2016 een erkende VVE-locatie en werkt volgens de methode Speelplezier. 

Wat houdt VVE dan precies in?

Speelplezier werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Zoals bijvoorbeeld de verschillende seizoenen, maar ook ‘opstaan en weer slapen gaan’, ‘hoera een baby’ en ‘spelen uit de verkleedkist’. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar ook de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. 

De Speelplezier speelleerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s:
– inspireren in de grote groep door het spelen van een demonstratiespel in de vorm van een rollenspel of tafelpoppenspel en door het voorgespeelde nog eens samen te spelen;
– inleven door naar het spontane spel van het kind te kijken en te luisteren en door naast het kind hetzelfde te doen als het kind;
– interveniëren tijdens de dagelijks terugkerende begeleide spelactiviteit in de kleine groep en soms, indien wenselijk, tijdens vrij spel. De bedoeling van het interveniëren is om het  spel van kinderen te verrijken en ontwikkeling op diverse gebieden te stimuleren.

Als ouder zal u elementen van Speelplezier terugvinden in de babygroep, omdat wij ook daar al met hele kleine activiteiten aansluiten op het lopende thema. Maar onze VVE vindt u vooral terug in onze peutergroep, waar wij dagelijks activiteiten aanbieden op dit gebied. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de VVE en daarom houden we u regelmatig op de hoogte van wat er allemaal gedaan wordt in de peutergroep en wordt u soms ook bij activiteiten betrokken. Mocht u hierover meer willen weten, dan kunt u bij ons altijd ons VVE-beleid inzien en het bijbehorende beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid. 

Lees hier ons VVE-beleid: