onze visie

Onze visie

Samen Spelen is een kleinschalige organisatie die kwalitatief hoge opvang aanbiedt; zowel kinderdagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar (KDV) als Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (BSO). In onze opvang staat het “samen” centraal, met aandacht voor het individu.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen wijze en eigen tempo kunnen ontwikkelen binnen een veilige, geborgen en stimulerende omgeving. De betrokkenheid van ouders en medewerkers bij de opvang vinden wij essentieel.
Ook streven wij ernaar om onze kinderopvang voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te maken en te houden.