onze doelstelling

Onze doelstelling

De doelstelling van Samen spelen is om elk kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te laten ontwikkelen en zo bij te dragen aan de zelfstandigheid van het kind. Deze doelstelling is onder te verdelen is zeven concrete doelen:

  1. Een kwalitatief hoogstaande organisatie zijn, waar professioneel en kindgericht gewerkt wordt en die zichzelf continu kritisch evalueert om zo de kwaliteit van de opvang te waarborgen en waar mogelijk te vergroten.
  2. De verbondenheid staat centraal; we willen een plek zijn waar alle betrokkenen (kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers) zich thuis voelen en in onderlinge samenhang vorm geven aan de opvang.
  3. We handelen vanuit de individuele vraag van het kind binnen de kaders van het pedagogisch beleid.
  4. Elk kind voelt zich veilig en geborgen binnen de opvang. Alleen zo is er de juiste omgeving voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen.
  5. We zijn een transparante en betrouwbare organisatie; we communiceren open naar kinderen, ouders en medewerkers en komen onze afspraken na.
  6. We zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming; we vinden het belangrijk om onze buurtgenoten uit Wyck, waar mogelijk, actief te betrekken bij de kinderopvang.
  7. We zijn creatief en denken oplossingsgericht en dagen kinderen en medewerkers uit hetzelfde te doen.