Babies eating a sticky lollipop

Kinderdagverblijf

In ons kinderdagverblijf maken wij gebruik van horizontale groepen. Kinderen vanaf 6 weken kunnen starten in onze babygroep. De jongste kinderen uit deze groep volgen hun eigen dagritme. Er wordt door onze pedagogische medewerkers gezorgd voor een veilige en vertrouwde omgeving. Rust, reinheid en regelmaat staan hierin centraal. Naarmate je kindje ouder wordt draait het bij ons mee in een gezamenlijke dagstructuur. De maximale groepsgrootte is 12 kinderen in deze groep.

Bij een leeftijd tussen de 1,5 en 2 jaar stroomt je kind door naar onze peutergroep. Wij bieden binnen ons kinderdagverblijf VVE (vroege voorschoolse educatie) aan. Hierbij wordt er op een speelse manier (extra) aandacht besteed aan de taalontwikkeling van je peuter. De peuterruimte is ingedeeld in verschillende hoeken waar je kind sociale, cognitieve en lichamelijke vaardigheden kan ontwikkelen. Het omgaan met leeftijdsgenootjes vinden wij heel belangrijk binnen onze opvang. Samenspel en leren van elkaar wordt dan ook gestimuleerd door onze pedagogisch medewerkers. In onze peutergroep is de maximale groepsgrootte 16 kinderen.

In elke groep zijn dagelijks vaste pedagogisch medewerkers te vinden. Zo zijn er voor zowel jou als ouder als voor je kind elke dag vertrouwde gezichten te zien in de groepen. Door middel van ons online dagboek kan je als ouder op elk gewenst moment van de dag zien wat je kind meemaakt bij Samen Spelen.  Zo kan je bijvoorbeeld zien wanneer je kind heeft geslapen, gegeten, gedronken en is verschoond.