Dagindeling BSO

Voorschoolse opvangChildren

De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7:30 uur. Na eventueel een ontbijt kunnen de kinderen lekker spelen, totdat het tijd is om ze naar school te brengen.

Naschoolse opvang

Op de korte middag na schooltijd gaan onze pedagogisch medewerkers met de kinderen aan tafel voor een stuk fruit, iets te drinken en eventueel een koekje. Daarna is het tijd om lekker te spelen, totdat ze worden opgehaald.
Op een lange middag krijgen de kinderen eerst een middagmaaltijd. In de middag wordt er binnen of buiten gespeeld en/of een activiteit uitgevoerd. Rond 15:30 uur is het tijd voor iets te drinken, fruit en eventueel een koekje. Daarna kunnen de kinderen verder gaan met spelen, totdat ze worden opgehaald.
Op een volledige dag, bijvoorbeeld tijdens de vakantie of een wekelijkse vrije dag, zijn we vanaf 7:30 uur geopend. De kinderen spelen tot 9:30 uur en gaan dan samen aan tafel voor iets te drinken en fruit. De rest van de ochtend wordt binnen of buiten gespeeld, of worden activiteiten rondom een bepaald thema uitgevoerd. Om 12:00 uur gaan we aan tafel voor de middagmaaltijd. We eten brood en drinken iets. Er wordt gezongen en/of een verhaal verteld. Daarna kunnen de kinderen wederom vrij spelen of verder met de activiteit van die dag. In de namiddag drinken we samen weer wat en eten we fruit en eventueel een koekje. De bso sluit om 18:00 uur.