Happy children

Buitenschoolse opvang

Bij Samen Spelen kunnen schoolgaande kinderen voor en na schooltijd terecht bij onze buitenschoolse opvang.

Hier kunnen zij vriendjes ontmoeten, spelen en deelnemen aan activiteiten die onze pedagogisch medewerkers organiseren. De kinderen kunnen bijvoorbeeld knutselen, tekenen en spelletjes te spelen. Daarnaast is er een poppenhoek, bouwhoek, huishoek, leeshoek en een theatertje waar je kind kan verkleden. De wat oudere kinderen kunnen lezen, computeren, bouwen, spellen spelen, tafelvoetballen en er is een atelier waar je creatief bezig kan zijn met tal van verschillende materialen! Door alle verschillende voorzieningen kan je kind op een speelse manier sociale, cognitieve en lichamelijke vaardigheden ontwikkelen.

Voor elk kind dat onze BSO bezoekt geldt dat wij hem of haar zien als uniek in onze groep. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen je kind dan ook in dat wat je kind zelf, of jij als ouder, aangeeft nodig te hebben. Op de BSO groepen staan vaste medewerkers, waardoor een goede samenwerking tussen ons en jou als ouder mogelijk wordt gemaakt.

Locatie Wyck

Onze BSO in Wyck is vanaf januari 2017 gevestigd op de eerste verdieping van de dependance van Basisschool Wyck.  Hier kunnen kinderen terecht van verschillende basisscholen in Maastricht. Op het moment halen wij kinderen op van Bassischool Wyck, Basisschool De Poort,  BS St. Pieter, Kindcentrum Oda en Kindcentrum Montessori Binnenstad.

BSO Wyck
Sint Maartenslaan 52
6221 AZ Maastricht
06-40150650

Locatie Kindcentrum Oda

Sinds november 2016 biedt Samen Spelen ook buitenschoolse opvang aan binnen het Kindcentrum Oda op de Pastoor Habetstraat 40 in Maastricht. Deze BSO is gevestigd in het leerplein op de begane grond  en is bedoeld voor de leerlingen van deze basisschool. De kinderen van Kindcentrum Oda zijn ook welkom op onze locatie in Wyck. Mocht je hiervoor kiezen dan wordt je kind opgehaald door Samen Spelen en naar onze BSO in Wyck gebracht.

Bso Kindcentrum Oda
Pastoor Habetsstraat 40
6217 Maastricht
06-40157730

Vakanties en studiedagen

Tijdens studiedagen en vakanties kan je kind een hele dag naar onze BSO komen. Dan organiseren wij samen met de kinderen verschillende activiteiten en we maken geregeld een uitstapje naar een speeltuin, de bibliotheek of gewoon gezellig picknicken in het park. Activiteiten van creatief tot sportief en van cultureel tot educatief.